Edukacja

Definicja: wychowanie jako kształcenie człowieka, na płaszczyźnie intelektualnej psychologicznej oraz moralnej.

 

Edukacja