Łaska

Definicja: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. W języku potocznym przez łaskę rozumie się wyświadczenie komuś przysługi, dobry czyn, którego nie miało się obowiązku spełnić.

Kiedy ta karta pojawi się, wiedz że prawda i właściwe działania są właściwe dla osiągnięcia wyższego celu. Wszystko co się dzieje jest zgodne z boskim porządkiem. Na końcu tunelu zawsze pojawi się światełko. Działaj. Jesteś pod boską ochroną. to dobrzy czas, aby postąpić właściwie w tej sytuacji.

Boska ręka prowadzi cię delikatnie we właściwe miejsce o właściwym czasie:)

Często, kiedy pojawia się ta karta oznacza że potrzebujesz okazać innym szczunek i nie próbować na siłę pomagać im. Wezwij Anioły albo duchowych przewodników do pomocy.

Z tą kartą masz ekstra wsparcie. Otacza cię pozytywna energia, szczęście.

 

 

Łaska