Świadomość

Definicja: podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie.

Kiedy wybierzesz tą kartę, uważaj.

Bądź świadomy tego, co dzieje się dookoła Ciebie. Stan ten obejmuje wszystkie poziomy świadomości i wskazuje potrzebę bycia uważnym na wiadomości przesyłane na poziomie symbolicznym, duchowym lub fizycznym.
Ta karta oznacza czas wielkiej wiedzy. Dowiedz się wszystkiego co możesz. Wiedza to moc.

Zbierz wszystkie fakty i nie odrzucaj mocy.
Uważaj na szczegóły. Nie przeocz żadnej nawet najmniejszej rzeczy. Szybka zmiana prowadzi często do pełnej świadomości.
To jest czas uważnej czujności. Nie buduj zamków z piasku.  Zobacz rzeczy takimi jakimi są naprawdę.
Szukaj rozwiązań ostrożnie, nie patrz tylko na te oczywiste. Weź pod uwagę większą całość i zbadaj długoterminowe rezultaty efekty. Kiedy zadziałasz świadomie z poziomu wiedzy, będziesz wiedział jakich możesz oczekiwać rezultatów.

Świadomość