Harmonia

Harmonia

Harmonia Definicja: zachowanie proporcji pomiędzy różnymi cechami, przedmiotami, rzeczami, stanami emocjonalnymi, fizycznymi, a także zjawiskami. Równowaga oznacza, ze coś jest równe względem i w odniesieniu do czegoś. Karta wskazuje na to, że zawsze w środku chaosu...
Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja Definicja:  wymiana informacji. Nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy. Karta oznacza, że potrzebna jest czysta i prosta komunikacja. Kiedy wyrażasz siebie postaraj się...
Łaska

Łaska

Łaska Definicja: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. W języku potocznym przez łaskę rozumie się wyświadczenie komuś przysługi, dobry czyn, którego nie miało...
Marzenia

Marzenia

Marzenia Definicja: powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli odzwierciedlających pragnienia. Kiedy wybierzesz tą kartę, często oznacza to pobudkę. Bądź świadomy dokąd podąża Twoje życie. Nie pozwól aby marzenia umarły.  Popuść wodze swojej wyobraźni. Żyj...
Miłość

Miłość

Miłość Definicja:  uczucie, typ relacji międzyludzkich, zachowań, postaw. Często jest inspiracją dla motywów literackich lub malarstwa. Stanowi ważny aspekt psychologii, filozofii i religii, uważana jest za najważniejszą cnotę (1 Kor 13,13) oraz sens życia człowieka....